KURS ONLINE
PROGRAMISTA BAZ DANYCH I SQL

13-19 LAT

SQL / MySQL

OPIS KURSU - PROGRAMISTA BAZ DANYCH I SQL:

Kurs online “Programista baz danych i  SQL” to propozycja dla uczniów, którzy chcą nauczyć się i zapoznać się ze sposobem działania baz danych oraz  zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, tworząc aplikację internetową, współpracującą z bazą danych. Podczas kursu uczestnicy poznają, jak stworzyć bazę danych i korzystać z niej, wykorzystując język SQL.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA ONLINE:

Nasze zajęcia online to nie webinar ani kurs jak na Youtube! W trakcie zajęć online każdy uczeń widzi ekran nauczyciela, słyszy co mówi, a nauczyciel widzi wszystko to co robią i mówią uczniowie (widzi ekran każdego ucznia). Każdy uczeń może zadawać pytania głosowo, a nauczyciel może odpowiedzieć na każde pytanie i dokładnie wskazać, gdzie jest błąd i jak go naprawić.
 

Każdy kursant otrzymuje dokładną instrukcje łączenia się do lekcji online oraz używania programów na zajęciach. Nie ma konieczności instalacji jakichkolwiek narzędzi na komputerze. Potrzebny jest jedynie mikrofon (który jest wbudowany we wszystkie laptopy) i łącze internetowe. W razie problemów służymy pomocą techniczną.

PROGRAM KURSU - PROGRAMISTA BAZ DANYCH I SQL:

(4 spotkania = 8 godzin lekcyjnych):

1. Wprowadzenie do baz danych i języka SQL

Celem lekcji będzie zapoznanie uczestników z terminem baz danych oraz podstawami budowania zapytań. Każdy z uczestników podczas zajęć przećwiczy podstawowe funkcje, związane z bazami danych. Na zajęciach zostanie przedstawiona koncepcja CRUD – czyli najczęściej wykorzystywanych operacji w bazach danych: dodawanie, odczytywanie, edytowanie i usuwanie danych.

2. CRUD

Jest to kontynuacja lekcji nr 1, rozwijająca wiedzę ucznia o dodatkowe umiejętności związane z podstawowymi operacjami. Uczeń zapozna się ze sposobami edycji i kasowania danych.

3. „Bazo danych powiedz mi…”

Celem lekcji będzie zapoznanie z tajnikami przeszukiwania i selekcji danych, które chcemy pobrać z bazy oraz zaprezentowanie zastosowań takich zapytań. Po lekcji uczniowie będą potrafili tworzyć zapytania odpowiadające stawianym problemom.

4. Grupowanie i sortowanie wyników

W tej lekcji zostanie wytłumaczone jak za pomocą języka SQL posortować wyniki lub je zgrupować. Dodatkowo zostanie przedstawiona różnica miedzy grupowaniem a sortowaniem i sytuacje w których używamy jednego bądź drugiego rozwiązania

Po ukończeniu zajęć uczestnik może kontynuować naukę na kursie "Zaawansowany programista baz danych i SQL".

ZAKRES UZYSKANEJ WIEDZY PO SKOŃCZENIU KURSU - PROGRAMISTA BAZ DANYCH I SQL:

1. Zna podstawowe pojęcia dotyczące baz danych

2. Zapoznał się z dobrymi praktykami przy tworzeniu baz danych

3. Potrafi wymienić kilka praktycznych przykładów wykorzystania baz danych

4. Potrafi stworzyć prostą bazę danych

 

5. Wie jak napisać zapytania do bazy danych (zapytania z parametrem, CRUD)

CENA KURSU:

220 zł

Kurs składa się z 4 spotkań online 2 x 45 minut. Cena za kurs to 220 zł (opłata jednorazowa).

TERMINU KURSU:

Dokładne terminy poszczególnych zajęć dostępne w formularzu zapisowym.

LICZBA UCZESTNIKÓW:

4-8 osób

MASZ PYTANIA?
DAJ NAM ZNAĆ :)

Zostaw wiadomość:
© Giganci Programowania 2020